La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) acaba d’atorgar la qualificació cum laude a la tesi de Lluís Casaña, historiador i colaborador de l’Arxiu Diocesà i de la Delegació de Patrimoni Artístic del Bisbat de Lleida, per la seva tesi Tutela i gestió del patrimoni cultural de l’Església. Anàlisi d’actuació a la Diòcesi de Lleida.

La tesi, que ha estat dirigida pels catedràtics Ximo Company i Concepció Peig, analitza els models de funcionament i les mancances, així com la manera de millorar la gestió sobre el patrimoni cultural de l’Església, després d’estudiar les normatives vaticana, de la Unesco, i de les administracions espanyola i catalana. Un total de 400 disposicions legals.

Cassaña explica com ha evolucionat amb el temps el concepte de patrimoni i la forma de protecció, proposa un model de concepte sobre el patrimoni de l’Església, realitza un recorregut per les deu diòcesis catalanes per conèixer el funcionament d’aquest servei i s’atura en la de Lleida per estudiar la relació, el funcionament i les mancances que es donen entorn del patrimoni cultural, l’històric, la delegació diocesana i el Museu Diocesà i Comarcal.