Amb aquest lema, els joves ens hem reunit el divendres 19 de desembre per a celebrar la Vetlla de Nadal a la parròquia de sant Andreu. Tenim l’hàbit de celebrar l’eucaristia, i ens l’ha presidit el bisbe Joan.

La Vetlla és una de les cites més importants en l’àmbit de la pastoral de joves de la nostra diòcesi, juntament amb la Trobada diocesana que es convoca per Pasqua. Aquest any la pregunta “On neix Jesús?” ens ha ajudat a viure la celebració i a implicar-nos-hi. 

Abans d’iniciar l’eucaristia, un vídeo sobre el Voluntariat Vicencià present a la parròquia i al barri ens ha ajudat a prendre consciència del sentit de la celebració de la Vetlla en la parròquia de sant Andreu: Jesús va néixer en un lloc pobre, senzill, al marge.  En les persones que fan classes als nens i nenes del barri, neix Jesús. En les persones que serveixen als més necessitats, neix Jesús. ¿Quan neix Jesús en mi? És una pregunta que hem contestat en un paper que se’ns ha repartit a l’entrada de l’església. La nostra resposta per escrit l’hem dipositat en les safates que hem deixat a l’altar en el moment de l’ofertori: ens hem ofert nosaltres mateixos.

Diverses parròquies, moviments i persones individuals han preparat els diferents elements que han configurat la celebració i han ajudat a la seva expressivitat: els cants adients per a l’ocasió, un pessebre de cartó que s’anava completant a mesura que avançava l’eucaristia, i una dansa en el moment de la pau en la qual entrava el Nen Jesús, el Príncep-de-la Pau. 

No ha faltat la coca i xocolate de cada any al final de la missa... Donem gràcies a Déu i a tots els que fan possible que un altre any tornem a celebrar la Vetlla.

Des de la delegació de joves aprofitem per a felicitar el Nadal a tothom, joves i grans, nens i vells, homes i dones tots.

Bon Nadal!!!