Catalonia Sacra la iniciativa dels bisbats amb seu a Catalunya per donar a conèixer el patrimoni arquitectònic i artístic vinculat a l’Església Catòlica, i ajudar a la seva visita es dedica aquest mes a difondre especialment el Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal.  

Aquest equipament museístic acull les col·leccions d’art de l’antic Museu Diocesà i la col·lecció arqueològica procedent de l’antic Museu d’Antiguitats. A més a més, també integra les col·leccions aportades pel Capítol de la Catedral de Lleida i alguns dipòsits puntuals del Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Museu d’Arqueologia de Catalunya. El museu va crear-se per la necessitat de recuperar i protegir el patrimoni de l’Església que es va dispersar, o que va passar a mans privades, com a conseqüència de les desamortitzacions del segle XIX.

L’exposició permanent recull gairebé 1.000 obres, entre objectes arqueològics, pintura, escultura, tapissos o mobiliari, entre altres. El període cronològic representat abraça des de la prehistòria fins al segle XVIII. D’entre les obres que custodia cal destacar, per exemple, els frontals d’altar provinents de diverses esglésies d’Osca, conjunts escultòrics, mènsules i capitells provinents de la Seu Vella de Lleida i obres d’artistes com Damià Forment o Antoni Viladomat. L’edifici actual és una obra de l’arquitecte Joan Rodón que es va aixecar l’any 2007 sobre un antic convent de carmelites dels segles XVI i XVII, aprofitant parts de les antigues construccions.(Llegir informació des del web).