La Superiora General de les Filles de Jesús, Maria Inez Furtado de Mendonça, va visitar el mes passat la nostra diòcesi i ens va respondre a aquestes preguntes. Us deixem amb les seves reflexions sobre el moment que viu l'Església i el futur de la seva congregació.

Pregunta. Quina valoració fa de la seva visita a Lleida?

Resposta. És la tercera vegada que m'acosto a Lleida. Em vaig ben impressionada del procés que les germanes estan vivint en aquest lloc, principalment perquè les he trobat més articulades amb altres organismes d'assistència social i integrades en l'església local. Som conscients que els reptes que ens presenta la societat d'avui només poden ser respostos en col·laboració amb altres, quan unim les nostres possibilitats.


P. La seva Congregació a Lleida fa una aposta radical per acompanyar els més pobres, ¿creu que aquest ha de ser el camí a ser de l'Església al segle XXI?

R. El camí de l'Església, és donar continuïtat al camí de Jesús, per tant en tot temps està cridada a apropar-se més i més als "últims de la cua", a aquells als qui no arriba "la possibilitat de vida" aquesta consciència sembla estar creixent en l'Església. També a la Congregació hem apostat sempre per acompanyar els més pobres. Treballem amb qui treballem -siguin més, o menys pobres- no podem oblidar-nos de què ser Filla de Jesús és no perdre la perspectiva que Ell va tenir amb relació als menys afavorits: "Vaig tenir fam i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure ... "

P. Vostè que té una imatge global de l'Església, com valora el procés de secularització que viu Europa? Quina és la situació a la resta dels Continents?

R. És veritat que la secularització en diversos països d'Europa és més forta que en altres continents, però jo qüestiono una mica aquesta afirmació. Des de la meva experiència, a Europa hi ha sí anticlericalisme i rebuig a l'eclesial; però està també forta i viva la dimensió de solidaritat que és cristianisme, és herència de les arrels cristianes d'Europa. Aquesta pot ser una base molt vàlida per recuperar la fondària de fe d'aquest poble. La manera com el Papa Francesc proposa la vivència de la fe pot ajudar en això.

P. Com es pot transmetre en aquesta societat occidental secularitzada la joia de l'Evangeli?

R. El primer és prendre'ns seriosament l'Evangeli els que ens diem cristians i aprendre a compartir, dialogar i actuar junts en bé de la nostra societat. Em refereixo al fet que hem d'unir la diversitat -postures, propostes, religions, cultures ... - no podem oblidar que el somni de Déu és la fraternitat universal.

P. Com valora la figura del Papa Francesc?

R. Ell és el do que l'Església necessitava avui. Estic convençuda que l'Esperit Sant sempre ens regala el que, en cada temps, necessitem per créixer i fer un pas més cap a la fraternitat universal a la qual anteriorment m'he referit. Als cristians ens correspon ser instruments d'aquest Esperit i aquest papa em sembla que ho està fent amb encert, llum i saviesa.

P. Com s'imagina la Congregació de les Filles de Jesús a la dècada vinent?
R. La veig menor i més propera a l'Evangeli; encara que siguem menys podrà estar present en molts llocs però amb major integració i col·laboració amb els qui busquen fer vida l'Evangeli. La desitjo cada vegada més i més bolcada cap al bé dels altres.

P. A quins reptes i oportunitats s'enfronta la Congregació?
R. El repte que hem assumit fa tres anys és el de viure la disponibilitat -la nostra vida és per anar- en compassió i pobresa per evangelitzar a l'estil de Jesús, amb altres i amb una atenció especial a la joventut. En aquest camí, reconeixem com a desafiaments prioritaris avui la família, els migrants i els allunyats de la fe. Per això estem buscant noves maneres de viure en comunitat que ens ajudin a ampliar horitzons, a obrir-nos al diferent i a estrenar camins nous.