L’ajuntament de Rosselló va acollir el dilluns 22 de febrer la segona reunió institucional per tractar la situació de l'església de Rosselló, després de l’ensorrament del campanar el passat 29 de gener.

Després de fer un seguiment dels treballs que s'han dut a terme les darreres tres setmanes de desenrunament i consolidació de l'edifici es va acordar que es demanarà una diagnosi acurada de l'estat de l'edifici que ha quedat dempeus, per saber si conté altres patologies i permet la seva rehabilitació. En aquest cas, es va encarregar l’elaboració d’un projecte de reconstrucció i la seva valoració econòmica i també es va seguir apostant per l’arquitecte que ja s’havia designat. Es preveu que aquests treballs tindran una durada d'entre un mes i mig i dos mesos.

Posteriorment es mantindrà una altre trobada entre les administracions i el Bisbat de Lleida, en la qual s'avaluaran els informes i es prendran decisions sobre el futur de l'església i les aportacions que podrien fer les administracions implicades, la comunitat cristiana de Rosselló  i el Bisbat de Lleida. En tot moment es va subratllar el clima de col·laboració de totes les parts i la voluntat de consolidar l'edifici de l'església, si l'estructura restant ho permet. 

A la reunió varen assistir dos representants del Departament de Patrimoni de la Generalitat, dos representants de la Diputació de Lleida, l'Alcalde de Rosselló i un regidor, i per part del Bisbat de Lleida el Bisbe Salvador, el Delegat del Departament de Patrimoni i un dels rectors del poble i Secretari General del Bisbat.