La creació de la Comissió Diocesana d’Acollida als Refugiats (CoDiAR); ha estat la resposta que el Bisbat de Lleida dóna a la crida del Sant Pare: “Cada parròquia, cada comunitat religiosa, cada monestir, cada santuari d’Europa que allotgi una família de refugiats”.

El passat dimarts 22, va tenir lloc la primera reunió de l’Equip Permanent, de la CoDiAR, format per:

Sr. Ezequiel Legña, representant de la delegació diocesana de migrants.

Sr. Josep María Rovia, representant de Justícia i Pau.

P. Toni Riera, representant de comunitats de vida consagrada.

Mònica Cabezuelo, coordinadora àrea evangelització.

Mn. Carles Sanmartín, coordinador de la xarxa d’acció caritativa i social.

Aquest Equip Permanent gestionarà la CoDiAR, que estarà formada amb vuit persones més en representació dels sis arxiprestats ( zones que engloben territorialment les parròquies) i àrees d’acció pastoral del Bisbat.

Les funcions d’aquest Equip Permanent seran:

-recollir les directrius al voltant de la qüestió dels refugiats que es van donant des de les administracions públiques i les institucions d’acció social eclesials.

-informar i sensibilitzar els cristians de la diòcesi entorn les causes i efectes dels moviments de refugiats.

-treballar en xarxa i de manera coordinada amb les administracions i entitats social implicades

La metodologia de treball serà mitjançant tres subcomissions ja creades:

1. Logística.

2. Informació-comunicació

3. Treball en xarxa amb administracions i entitatats social lleidatanes.

Mònica Cabezuelo assumeix la funció de portaveu de la CoDiAR

Com a primers objectius immediats l’Equip Permanent de la CoDiAR s’ha proposat:

- Recollir permanentment informació actualitzada del tema dels refugiats mitjançant la relació amb les entitats eclesials que estan en contacte amb l’Administració de l'Estat, per poder preparar correctament l’acollida futura

- Aglutinar els membres que completaran la CoDiAR i compartir amb ells la informació i la formació pertinents, per preparar correctament l’acolliment futur als refugiats.

La CoDiAR està oberta a rebre la col·laboració de qualsevol persona que se senti interpel·lada per la realitat dels refugiats, així com per a transmetre la informació de la qual vagi disposant.

Per informació i contacte:

Seu de la CoDiAR:  Bisbat de Lleida, C/ del Bisbe, 1

Web del bisbat: www.bisbatlleida.org

Pàgina de Facebook: www.facebook.com/codiarlleida

Correu electrònic: codiarlleida@gmail.com

Telèfon: 695 807 899 (atenció de 10 a 13 i de 15 a 17 h.)