El dia 26 de juny de 2012, la Verge Blanca de l’Acadèmia, Patrona de Lleida, ha escrit un capítol més de la seva historia amb motiu del 150 aniversari de la fundació de l’Acadèmia Mariana. Aviat es podrà venerar també al Santuari de Mariazell, Patrona d’Austria, Hongria, Bohèmia, Eslovàquia i Croàcia, i la més venerada a la Comunitat Europea. 

       

Per iniciativa d’un grup de catòlics lleidatans, una imatge de la Verge Blanca, en alabastre, podrà rebre les pregaries de tot Centre Europa.  El santuari de Mariazell rep més de tres milions de pelegrins a l’any, i en ell s’hi celebren, cada dissabte i diumenge,  vint Misses.           

A traves dels seus 150 Certàmens Marians, l’Acadèmia Mariana de Lleida es coneguda a tot Occident, internacionalitzant-se  per tot Amèrica, Romania, Polònia, Portugal, França i Rússia. En dita Acadèmia s’hi celebren els únics Jocs Florals del món dedicats a honorar  la Verge Maria.           

Properament, aquests Certàmens Marians es convocaran en les llengües que cada any s’estimi convenients. Per interès del Consell d’Europa i la UNESCO, la propera Casa de Maria, amb el títol de l’Acadèmia, estarà ubicada al món anglosaxó.