L´Arquebisbe del Bisbat d'Uregll, Mons. Joan Enric Vives aposta per una transmissió més vivencial de la fe, amb alegria i entusiasme.

Unes cinquanta persones han assistit a la ponència tinguda el pàssat dimarts 18 organitzada per la Delegació de Catequesi juntament amb les  de Missions, Catecumenat, Joventut  dins d'un curs de formació de catequistes organitzat amb l'Irel.