El divendres 20 de Maig al Teatre de l’Acadèmia Mariana va tindre lloc la primera cerimònia de graduació dels alumnes participants al projecte “Formacions a familiars per a preparar la prova d’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria per a major de 18 anys Lleida del poble gitano de la ciutat de Lleida”.

Aquest projecte, gestionat per la Fundació Verge Blanca, va començar a implantar-se a Lleida el mes d’octubre de 2014 amb la configuració de dos grups formatius i ha tingut continuïtat fins l’abril de 2016, on 7 alumnes han obtingut el graduat escolar i 12 alumnes han aprovat un o dos dels tres àmbits requerits per obtenir el títol.

El padrí de la promoció ha estat el Sr. Josep Maria Forné, i també ha comptat amb la presència del delegat territorial a Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i Família,el Sr. Joan Santacana i el delegat d’Ensenyament Sr. Miquel Àngel Cullerés.

És un projecte gestionat per la Fundació Verge Blanca i impulsat pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies, emmarcat dins del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya. Aquest projecte té com objectiu per una banda millorar la seva ocupació i ocupabilitat, i per una altra la formació de familiars, com a mesura per incrementar l’èxit escolar i el seu nivell competencial. Si ens fixem en les dades que tenim sobre educació i poble gitano, ens presenten que la població gitana adulta presenta nivells d’estudis més baixos, incloent una taxa d’analfabetisme més alta que la població en el seu conjunt.

Segons dades del ministeri d’Educació, Cultura i Esport durant el curs 2012-2013 el 64,4 % dels nois i noies gitanes entre 16 i 24 anys no van obtenir el títol de graduat escolar en ESO, en el conjunt de l’Estat Español. Només un 3,4 % de la població gitana cursava batxillerat en les mateixes dates, i l’abandonament escolar prematur ascendia al 63,7% dels joves gitanos amb edats compromeses entre els 18 i 24 anys.

Aquest projecte està basat en el programa INCLUD-ED “ Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education” on es van analitzar les estratègies educatives que contribueixen a superar les desigualtats i que fomenten la cohesió social. Una de les actuacions educatives d’èxit, és la formació a familiars, ja que està demostrat que la participació de familiars en processos formatius pot suposar una incidència directa en el rendiment educatiu dels seus nens i de les nenes, ja que afavorirà la seva motivació i sentit cap els estudis.