El Bisbat de Lleida està remodelant l’entrada principal del Palau Episcopal per aconseguir fer-la més accessible a les persones amb alguna dificultat física.

La construcció d’una rampa lateral i la remodelació de les escales per superar el desnivell que s’hi generava estan canviant la fisonomia de l’edifici que acull els serveis administratius de la Cúria episcopal.