La diòcesi de Lleida té compatibilitzats 34 missioners i missioneres arreu del món, segons la darrera actualització de la Delegació de Missions del Bisbat, feta amb motiu de la diada del Domund, que se celebra aquest diumenge, dia 20 d’octubre, sota el lema “Fe+Caritat=Missió”.

D’aquests 20 homes i 14 dones que han decidit dedicar la seva vida a aquesta tasca evangelitzadora en el conegut com a Tercer Món, cal dir que 11 són religiosos, 9 preveres, 13 religioses i una laica; que tenen una edat que va des dels 44, el més jove, fins als 93 que té una missionera. Per franges d’edat: dels 80 a 95 (7 missioners), entre 60 i 80 (14), de 40 a 50 (2) i sense qualificar (uns altres 11).

Tots aquests missioners lleidatans desenvolupen la seva tasca en els següents països: Bolívia (5), Colòmbia (4), Argentina (4) i hi ha presència d’un o dos missioners a Perú, Veneçuela, Equador, Mèxic, Costa Rica, Puerto Rico, Canadà, Guatemala, Paraguai, USA, Guinea Equatorial, Bangladesh, Kazakhstan i Tailàndia.

El Domund és el nom amb què es coneix el dia en el qual tota l’Església prega i col·labora econòmicament a favor de l’activitat evangelitzadora dels missioners i missioneres.

Els missioners són sacerdots, religiosos, religioses i laics que han estat enviats per les seves comunitats d’origen per un període de temps o per sempre, a països on encara no es coneix l’Evangeli. Actualment hi ha més de 14.000 missioners i missioneres, sortits de l’Estat espanyol, arreu del món.

Aquests missioners anuncien l’Evangeli a aquells que no coneixen a Jesucrist. Al mateix temps, assumeixen la responsabilitat en projectes educatius, sanitaris i de promoció social de les persones i pobles amb els quals conviuen.

Les col·laboracions econòmiques que es recullen en diades com el Domund es gestionen des de les Obres Missionals Pontifícies (OMP), organisme vaticà amb representació a 116 països. Els donatius de tots els fidels es recullen a la seu central de les OMP de cada país. Després són enviats als territoris on són necessaris a través de les Nunciatures Apostòliques de la Santa Seu a cada país. Correspon als representats del Sant Pare entregar els diners als missioners que ho han sol·licitat.

Aquest estiu hi ha hagut alguns missioners lleidatans que han tornat per uns dies a la nostra diòcesi per visitar les seves famílies. Una d’aquestes persones ha estat el germà marista Xavier Bometón, en l’actualitat complint la seva missió a Bangladesh, el qual ha estat entrevistat per diferents mitjans de comunicació, on ha explicat la tasca que fan els missioners. Us deixem una sèrie d’enllaços on podreu visionar i llegir aquestes entrevistes. Encara n’hi ha una altra per emetre. Aquesta va ser enregistrada per Signes dels Temps, de TV3 i sortirà aviat en el programa dels diumenges al matí de la televisió catalana.

Entre altres enllaços:

Telenotícies Comarques, de TV3, emès el 27 d’octubre. Entre el minut 2‘42’ i el 4‘45”

Lleida TV. Programa Lleida al Dia, emès el 17 de setembre. Entre el minut 12 i el 29.

Web del Col·legi Maristes Montserrat de Lleida.