La Fundació Jaume Rubió i Rubió (JRiR) ha reformat les instal·lacions per millorar les condicions de treball dels tècnics de la Fundació JRiR. Era necessari aquest canvi per què s'havia d'adequar l'espai a tres persones més que s'incorporen al projecte, ja que l'equip s'ha ampliat... 

en un prospector i la participació més activa de la insertora laboral de Troballes en la Fundació, com també la referent de Troballes Llar. Aquest espai estava pensat en un principi per dues persones: un director i una administrativa.

La millora ha sigut considerable, ja que els nous espais de treball tenen llum natural, l'aula de formació ha millorat i ens ha quedat un bon espai per a la realització de reunions.

Aquestes reformes ens portaran unes millors condicions laborals.

Gràcies a Càritas Diocesana de Lleida.