Quaranta-cinc persones han participat, recentment, en una sessió informativa organitzada per l'IREL. L'acte ha començat amb la pregària i les paraules de Mn. Ramon Prat, Vicari General i director del mateix. Seguidament, ha pres la paraula

el Sr. Laureano Sánchez, President de la Fundació Verge Blanca de Lleida, i responsable d'aquesta formació per Animadores/res,  per presentar el contingut dels dos cursos formatius que tenen per missió preparar els futurs animadors i animadores de comunitats parroquials en atesa de prevere.

Les persones destinatàires son els laics i laiques, per tal que puguin acompanyar parròquies que ja no tenen o no tindran, en un futur pròxim, mossens per atendre-les.

Cal dir que els candidats han de ser presentats per les seves comunitats.

Durant el mes de febrer en continuarem informant.