Acaba de finalitzar el curs de formació “L’Any de la fe, catequesi a la llum del Concili Vaticà II”. Adreçat als catequistes i obert a tota persona interessada, ha tingut lloc

a l’IREL, tots els dimarts, del 18 de setembre al 16 d’octubre.


Una setantena de catequistes de tota la diòcesi de Lleida, tant de catequesi d’infants com de joves i de baptisme, hem tingut l’oportunitat de trobar-nos.


En la primera sessió, el bisbe de l’Urgell, Mons Joan Enric Vives va donar a conèixer què és l’Any de la fe i quina influència té en la catequesi i en el treball pel Regne. Els temes tractats al llarg del curs han seguit les quatre constitucions del Concili Vaticà II. Mon. Joan Piris, la Sra. Elvira Duran, la Sra. Caritat Mercadé i Mn. Xavier Navarro han exposat els seus continguts, així com la seva repercussió en la catequesi.


En totes i cada una de les exposicions, els catequistes hem sortit contents i amb nous coneixements i idees. En aquest curs, s’han donat unes pinzellades del Concili Vaticà II, del qual molts de nosaltres n’ havíem sentit a parlar, però no suficientment. Ara, després de sentir cadascun dels conferenciants, ens hem animat a llegir els documents del Concili i a conèixer-lo millor. Organitzat per la Delegació de Catequesi, hi han col•laborat les delegacions de Missions, Pastoral de Joventut, Catecumenat i l’IREL.


Delegació de catequesi