L’Acadèmia Mariana va acollir el passat 7 d’abril una trobada dels Animadors de Comunitat amb la participació d’una vintena de persones per reforçar la seva vocació mitjançant la pregària i el diàleg.

El responsable de Formació de l’IREL, Laureano Sánchez, va ser l’encarregat de donar la benvinguda als participants i d’explicar-los el perquè d’aquesta celebració. Després, el Bisbe Salvador també va pronunciar unes paraules d’agraïment per la tasca que porten a terme.

Després va ser el torn de la pregària i d’una ponència que va servir per introduir els aspectes positius del servei dels Animadors per evangelitzar, escampar la Bona Notícia i fer les petites coses de cada dia amb amor. Assumpció Solà va explicar aquestes característiques i entre d’altres coses va afirmar “ens sentim instruments de Déu, per servir i per ser enviats allà on sigui necessari”. Els presents van aportar les seves experiències, diverses, però tots en comunió i fraternitat. Un dinar va ser el colofó final de la jornada i també va servir per agrair a l’IREL la seva invitació. De tot plegat i per resumir la celebració, una de les conclusions seria: “com a referents som com les espelmes que per poder donar llum hem d’estar enceses. Oh, quina gran diversitat en la Unitat!”

L’Animador de Comunitat fou instituït pel bisbe Piris per animar i coordinar la pastoral ordinària en una parròquia o Unitat Pastoral que no tingués mossèn o per col·laborar amb ell. És una figura pensada per ser una expressió viva de la coresponsabilitat laical. El seu tarannà ha de ser participatiu i ha d’exercir la seva funció escoltant les diferents opinions i impulsant el diàleg fratern. És un testimoni de fe i ha de crear cohesió. Per tot això cal una bona preparació, la que facilita l’IREL.