El Santuari de Sant Antoni de Pàdua ( Frarets) organitza aquesta peregrinació a

les Capitals Bàltiques dels següents països Lituània, Letònia, Estònia i Finlàndia

Per a més informació vulgueu consultar els documents adjunts.