El pròxim dia 11 de febrer se celebrarà la Jornada Mundial del Malalt, que enguany du el lema “Fe i Caritat. Donar la nostra vida pels germans”. Amb aquest motiu, com és tradicional, l’Hospitalitat de Lourdes té previst traslladar la diada al següent diumenge, 16 de febrer, amb la celebració d’una missa i un rosari de torxes a la Catedral Nova de Lleida.

Per la seva part, la Pastoral diocesana de Salut del Bisbat de Lleida seguirà amb la seva tradició de celebrar el Dia del Malalt el sisè diumenge de Pasqua, 25 de maig. Un costum, fins i tot, més antic que la mateixa jornada mundial, ja que es anterior a 1993, quan aquesta es va instituir per primera vegada. Per aquelles dades, entre maig i juny, a més a més de la celebració de l’eucaristia i la unció dels malalts a les diferents parròquies, la Pastoral diocesana de Salut també té previst organitzar una jornada de formació.