Aquesta és una de les idees principals que el nostre Bisbe Joan Piris ens va proposar a la seva homilia en la missa celebrada a la catedral el proppassat dijous dia 11. Molts preveres, religiosos i religioses i persones laiques ompliren la

catedral per iniciar amb tota l’Església Catòlica del món l’Any de la fe.


Un acte important de la celebració de la missa fou el lliurament a cada assistent d’una targeta amb el Credo imprès per que puguem recitar-lo, meditar-lo i cantar-lo al llarg d’aquest any.


Ens resta tot un camí per “encertar a trobar la manera d’escampar al nostre voltant el foc de l'Evangeli”, tal com demanava també el nostre Bisbe a la seva homilia.


Podeu llegir-la en el document adjunt