La diòcesi de Lleida responent a la crida del Papa Francesc ha fet gestos concrets en la preparació a l’Any de la Misericòrdia, per acollir persones refugiades, i amb l’aprovació del bisbe electe de Lleida, Salvador Giménez, ha decidit en una reunió convocada pel vicari de pastoral en funcions, Mn. Josep Anton Jové, crear la Comissió Diocesana d’Acollida a Refugiats  (CoDiAR).

AQUESTA TINDRÀ COM A MISSIÓ:

1. Treballar en sintonia amb l’estratègia estatal que Càritas Espanyola, el Secretariat de la Comissió Episcopal de Migracions, la Confer, Jesuïtes Social, i Justícia i Pau duguin a terme de manera conjunta i la que també en l'àmbit català es pugui implementar.

2. Coordinar en la nostra diòcesi la implicació en l’acollida a refugiats de les comunitats parroquials, comunitats religioses, moviments eclesials i cristians en general.

3. Vetllar pel treball en xarxa amb altres entitats de la societat civil lleidatana. ( Administracions, ONG’S, etc.)

La CoDiAR estarà composta per un Equip permanent format per 4 persones:

( un representant de l’Àrea sociocaritativa, un de l’Àrea d’evangelització, un de la delegació de Pastoral amb immigrants, un de la comissió de la Vida consagrada)

La CoDiAR també comptarà amb sis representants dels Arxiprestats que engloben les parròquies de la ciutat i dels pobles, i dos representants de les àrees de Litúrgia -espiritualitat i la de Formació.

ACTUACIONS A CURT I MIG TERME:

1. Posada en marxa immediata de l’Equip Permanent per recollir informació actualitzada de l’evolució del procés d’acollida a les persones refugiades i poder organitzar l'actuació de la CoDiAR

2. Composició de la CoDiAR amb la resta de membres ( representants arxiprestats,àrees etc.)

3. Organització interna amb creació de 3 possibles subcomissions,

3 a- Logística ( conèixer els recursos materials que la Diòcesi de Lleida pugui oferir així com coordinar les persones i famílies que puguin implicar-se de diferent manera.

3 b- Comunicació / sensibilització,

3 c- Coordinació amb ONG’S i Administracions

La web del Bisbat de Lleida serà el mitjà ordinari on es podrà trobar la informació que la CoDiAR vagi elaborant així com per mitjà dels membres d’aquesta.