Desenes de lleidatans, tot i l’èxode del pont del 15 d’agost, van acudir a la Catedral de Lleida per a venerar la Mare de Déu del Llit o de la Llitera, exposada a la veneració pública com s’acostuma a fer en la solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu, titular de la Catedral.

El bisbe Salvador va presidir a les 12 del migdia la Missa solemne concelebrada pel degà del Capítol Catedral i diversos canonges, solemnitzada pel Petit cor de la Catedral de Lleida. Fou també de fet la primera festa de la titular de la Catedral presidia pel bisbe diocesà, ja que els anteriors prelats no tenien costum d’acudir a la Catedral en la solemnitat de la seva Patrona.

El bisbe Salvador en la seva homilia convidà els fidels, a exemple de Maria a viure la fe amb les actituds o virtuts de l’alegria, la confiança i l’esperança: “La confiança posada sempre en el Senyor i l’esperança per la vida eterna. Avui en aquesta solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu en cos i ànima als cel, és un dia prou adient per reflexionar sobre la nostra vida que no acaba en la mort”, digué el bisbe Salvador convidant els fidels a viure la fe amb: “l’alegria del Magníficat de Maria”.

Finalitzada la celebració Eucaristia, tingué lloc la Processó de la Dormició de la Mare de Déu. El Sr. bisbe i els demés concelebrants, així com els fidels que en gran nombre van assistir a la celebració, van acompanyar la imatge de la Mare de Déu de “la Llitera” o “del Llit” amb cants populars marians per l’interior de les naus catedralícies, donant la volta a tot el temple per deixar de nou la imatge davant l’altar major, on es cantà la Salve Regina i tot seguit el bisbe Salvador donà la benedicció final als fidels. Abans però, manifestà la seva satisfacció per la nombrosa concurrència: “No pensava jo que seriem tants avui acompanyant la Mare de Déu”, digué agraït el bisbe Giménez als fidels, que omplien gairebé els bancs de la Catedral.

MÉS DE CINC SEGLES DE TRADICIÓ

Aquesta tradició, senzilla però plena de simbolisme, d’exposar en la solemnitat de la titular de la Catedral a la Mare de Déu de “la Llitera” o “del Llit” i de la Processó de la Dormició de la Mare de Déu; té més de cinc segles d’existència.

S’inicià el 1497, quan l’escultor Blai executà la primera “Verge de la Llitera” o “del Llit”, per la seva exposició pública el 15 d’agost a la Seu Vella i la posterior Processó de la Dormició de la Mare de Déu pels carrers de la ciutat, que no va deixar de fer-se mai fins l’any 1931. L’any 1969 tornà recuperar-se el costum d’exposar la Mare de Déu el dia de l’Assumpció, quan per encàrrec del Capítol Catedral l’escultor Jaume Perelló talla una nova imatge de la “Verge del Llit”, còpia fidedigna de la que va desaparèixer l’any 1936, en que fou cremada la Catedral Nova.

Pel que fa a la Processó de la Dormició, també es tornaria a fer però ja no va sortir més al carrer, aixoplugant-se a l’interior de la Catedral fins a les darreries dels anys 80, quan deixà de celebrar-se. L’any 2006 va ser de nou recuperada amb ocasió del 225 aniversari de la consagració de la Catedral Nova i fins avui.

Jordi Curcó