L’Agència Tributària ha modificat la normativa per a justificar les donacions que es reben a les parròquies i entitats de la Diòcesi de Lleida, obligant que aquests siguin tramitades via online (internet), descartant els documents en paper.

Cal tenir present que la justificació per presentar les donacions rebudes durant l’exercici econòmic del passat any (2013) finalitza el 30 de gener.

La nova fórmula de justificació ha de seguir els següents passos: Prèviament, el rector o representant de la parròquia o entitat haurà de fer-se amb un certificat que l’expediran al Bisbat, per acreditar-lo com a tal davant l’Administració.

Aquesta acreditació l’haurà de presentar personalment a l’Agència Tributària, on li facilitaran un imprès amb una clau, amb què podrà accedir a internet i seguir les passes a través de les quals aconseguirà emetre el document que, un cop imprès, haurà de lliurar a les oficines d’Hisenda, conjuntament amb el certificat inicial expedit al Bisbat.