Mons. Salvador Giménez Valls va nomenar el passat 10 de novembre el nou Consell Presbiteral del Bisbat de Lleida per un període de cinc anys.

Aquest consell, presidit pel mateix bisbe, està format per una sèrie de membres nats, que ho són per raó del càrrec –els vicaris general i de pastoral i el president del Capítol Catedral–, a més a més del rector del seminari, els arxiprestes, un representant dels mossens emèrits, i altres dos membres per designació directa de Mons. Giménez Valls.

D’aquesta manera, el consell ha quedat constituït de la següent manera:

President: Mons. Salvador Giménez Valls

Membre nat: Vicari General: Mn. Ramon Prat Pons

Membre nat: Vicari Episcopal de Pastoral: Mn. Josep A. Jové Camí

Membre nat: President del Capítol Catedral: Mn. Gerard Solé

Rector del Seminari: Mn. Jaume Pedrós Solé

Arxipreste Perifèria: P. Jordi Clot Puig, sbd

Arxipreste de Seu Vella: Mn. Lluís Sallán Abizanda

Arxipreste de Gardeny: Mn. Manel Mercadé Melé

Arxipreste de Baix Segre: Mn. Francisco José Ribas Fragero

Arxipreste de Baix Urgell – Les Garrigues: Mn. Daniel Gómez Fernández

Arxipreste de Segrià – La Noguera – Ribagorça: MN. Jaume Pons Bosch

Pel preveres emèrits: Mn. Josep Antoni Ginestà Creus

Membre designat pel Sr. Bisbe: Mn. Joaquim Vicent Blas Pastor

Membre designat pel Sr. Bisbe: P. Manuel Antonio Anglés Herrero, om

Secretari: Mn. Víctor Manuel  Espinosa Oller

La comissió permanent queda constituïda per Mn. Ramon Prat Pons, Mn. Josep A. Jové Camí i Mn. Víctor Manuel Espinosa Oller.

Amb aquest motiu, el bisbe Salvador va signar tres nomenaments de sengles mossens que han estat cridats a formar part del consell. Amb aquest motiu, el nostre pastor oficialitzava l’11 de novembre els nomenaments de Mn. Josep Antoni Ginestà, Mn. Antonio Anglés i Mn. Joaquim Vicent Blas Pastor (adjuntem els documents de nomenament).