L’equip executiu del Projecte dels Habitatges socials de l’antic Seminari de Lleida ha convidat a Montse Roset, responsable de l’empresa 5talents, especialitzada a cercar solucions a edificis de l’Església en desús, a participar en la iniciativa que va néixer el 7 de desembre de 2012, quan el nostre Bisbe va oferir cedir l’ús del vell Seminari diocesà a les famílies desnonades de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.

Aquesta va ser una les iniciatives que es van prendre en la darrera reunió mensual de la Comissió Permanent, què aplega a l’executiva i els cinc portaveus de la resta de comissions.

La voluntat de col·laboració amb 5talents va més enllà del projecte del Seminari, ja que es pensa poder analitzar noves futures  iniciatives.

L’equip executiu també va informar dels quatre pressupostos que s’havien presentat per l’enderrocament de l’interior de les quatre plantes del Seminari i la resolució d’encarregar-lo a l’empresa B. Biosca.

Un altre dels acords sobre els quals es va informar va ser el referent a l’elaboració d’un audiovisual en 3 Dimensions  del projecte constructiu per donar una imatge més real de com seran els habitatges.

Després d’informar sobre la marxa dels treballs previs a l’enderrocament –retirada de material, canonades i radiadors–, en els quals estaven col·laborant membres de la PAH, les diferents comissions van informar del treball desenvolupat en el darrer mes.

La Comissió Jurídica va exposar els avenços en la creació de la Fundació, que ha de regir l’ens que ha de gestionar els habitatges; la Tècnica va calendaritzar el ritme de les obres, amb l’enderrocament per l’agost i el permís constructiu pel setembre; l’Econòmica va exposar les gestions que s’estaven fent per cercar recursos, i la Comissió Social va informar del del seguiment que caldria fer de les famílies implicades en el projecte, a les quals caldria acompanyar perquè puguin sortir endavant tot deixant endarrera el risc d’exclusió social.

Més informació aquí.

Peu de foto: La quarta planta ja està llesta per la futura fase constructiva.