La Fundació Verge Blanca, organitza a l’Acadèmia Mariana, uns casals de vacances del 02/07/2012 al 07/09/2012 per debilitar factors generadors de processos d’exclusió en nens i nenes de la ciutat de Lleida.

Els beneficiaris seran infants que hagin acabat P4 fins a segon del cicle superior de primària. La selecció dels infants es realitzarà mitjançant entitats del Tercer Sector Social de Lleida que treballen amb infància amb risc amb la finalitat de poder dur a terme un millor seguiment de l’infant i de les famílies.

Com pots col.laborar?

Fent de voluntari : Oferint el teu temps per millorar i prevenir situacions de risc social dels infants de la ciutat de Lleida.

Us podeu dirigir a la Fundació Verge Blanca o escriure un correu electrònic a fundacio@vergeblanca.org

Col.laborant econòmicament :

Has de fer l’ingrés al bancari al següent número de compte:

BBVA: 0182 5938 96 0011508907 ( indicant el nom)

La Caixa : 2100 0508 06 02 00050789 ( indicant el nom)