El bisbe Salvador va beneir el passat 9 de juny les instal·lacions del nou Hospital Sant Joan de Déu de Lleida.Durant la inauguració oficial d’aquest equipament per part del conseller de Salut, Antoni Comín, i que va comptar amb la presència de diverses autoritats,...

entre elles, el paer en cap, Àngel Ros, i el primer conseller de l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu, Província d’Aragó-Sant Rafael, germà Eduard Ribes.

El conseller Comín va destacar que el nou centre “permet posar aquells llits que faltaven a la Regió Sanitària de Lleida. Però a més, d’acord amb el nou model comunitari, aquestes places estan pensades en una lògica més comunitària, tant pel seu disseny d’espais com per la ubicació en el territori que apropa els pacients a les famílies perquè el procés de curació dels pacients es faci en el seu entorn social habitual”.

L'Hospital Sant Joan de Déu de Lleida acull les unitats hospitalàries de salut mental (Subaguts, Alta Dependència Psiquiàtrica i Programa UAPE), fins ara ubicades al Centre Assistencial Sant Joan de Déu d'Almacelles. El passat 3 d'abril ja va iniciar-se l'activitat a l'Hospital amb el trasllat del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i de l'Hospital de Dia de Salut Mental Infantojuvenil (HDSMIJ).

L'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu aborda l'assistència a la salut mental infantojuvenil i d'adults des d’una perspectiva integradora, tant des del punt de vista sanitari com de serveis socials i amb la visió de continuïtat dels processos assistencials, sempre en un marc de col·laboració amb els serveis sanitaris i amb els agents socials de les terres de Lleida.

El nou Hospital Sant Joan de Déu de Lleida (situat a l'avinguda Canadiense, 28) és un edifici de tipologia aïllada que consta de planta soterrània, planta baixa i tres plantes. La superfície construïda total és de 12.019,50 m2; la del solar és de 8.103,00 m2, la superfície ocupada per l'edificació és de 3.707,60 m2 i la superfície d’espais lliures vinculats a l’edifici és de 4.395,40 m2.