La comissió diocesana de Justícia i Pau a Lleida i l’Agrupament Escolta Lo Manaix estan portant a terme el projecte “La pobresa infantil a Lleida”, que té com a objectiu conèixer la situació de la pobresa a la nostra ciutat, centrant-la en la població més jove: els nens.

Per aquest motiu ja s’han realitzat dues visites a barris de Lleida on hi ha una presència significativa de població pobra, com són el Centre Històric i La Mariola. En ambdós casos dues treballadores socials l’Assun Farré i l’Hermínia Vicente han explicat els trets més característics del barri i la tasca que des dels serveis socials de l’Ajuntament de Lleida s’està realitzant en favor d’aquest col·lectiu de població.

A continuació es farà un treball intern en el si de la branca (Rangers i Noies Guies) a la qual pertanyen els i les joves de l’agrupament. Un cop finalitzada aquesta primera fase de sensibilització sobre la pobresa, es passarà a una segona fase en què es farà una prospecció en el barri on es troba ubicat l’agrupament (a la Parròquia de la Sagrada Família de Cappont) per, en una tercera fase, assumir alguna tasca de compromís social.

Durant la realització del projecte s’està recollint informació gràfica de les activitats que es realitzen, de manera que en finalitzar el projecte es farà difusió del treball realitzat i de les valoracions que els joves de l’agrupament hagin extret d’aquesta experiència de coneixement i descoberta.