L’Institut Superior de Ciències Religioses va tenir en la lectura de la tesina de llicenciatura de Joan Terré Boliart, sobre l’ètica comuna de les tres grans religions monoteistes, el preludi de l’inici de les seves activitats acadèmiques pel present curs.

“Elements d’ètica comuns de les religions monoteistes”, títol de la tesina de Joan Terré, dirigida pel professor i filòsof Carles Sió, va aconseguir una brillant qualificació pel tribunal del qual formaven part Ramon Prat, director de l’IREL, i Jaume Pedrós, com a lector de la tesina, (adjuntem un resum elaborat pel mateix autor, amb el qual va defensar el seu treball davant del tribunal).

L’objectiu del treball acadèmic de Terré Boliart és assenyalar les aportacions que les tres grans religions monoteistes (cristianisme, judaismes i islam) poden fer a una ètica comuna que permeti avançar en aconseguir món millor.

Per demostrar tot això, l’alumne de l’Institut Superior de Ciències Religioses ha estudiat a bastament totes elles, destacant uns principis ètics comuns a les diferents religions del món per a contribuir a la pau mundial. Una realitat que va tenir l’escenificació més evident el 1993 al Parlament de les Religions del Món de Chicago, el que fins ara ha estat l’acord ètic de diàleg interreligiós més important que mai s’hagi fet.