Al setembre de 1935, arriba a Badajoz. En aquesta ciutat, habia una escola preparatòria d'ingrés en el seminari. Existia en aquells dies un acord entre el Bisbat i els superiors maristes perquè un germà de la comunitat de Badajoz fes classes en ella. En aquesta col·laboració es trobava el germà Aureliano quan va venir la persecució de 1936.

Podeu llegir la seva biografia.

Més informació sobre els màrtirs maristes, aquí.