Carme San Martín és una religiosa lleidatana de la Sagrada Família d'Urgell. Mestra de professió, ha viscut durant 13 anys a Guinea Equatorial. Actualment està a Catalunya, mentre se solucionen els tràmits burocràtics que li han de permetre viatjar a una nova Missió: Mèxic.

Durant els anys que ha estat a Guinea, les tasques que ha desenvolupat han estat relacionades amb l'educació dels infants. El servei més destacat ha estat en una escola per a nens i nenes entre tres i sis anys. Servei més destacat, perquè en aquella zona no és habitual l'escolarització d'infants en aquestes edats, i encara menys que sigui de qualitat, com la que s'esforçava a oferir la Carme amb la seva comunitat i el professorat local.

A més a més, la Carme ha col·laborat en la formació de mestres.

Com està passant en moltes congregacions i organismes religiosos, les germanes de la Sagrada Família a Guinea s'han reubicat per poder estar al servei dels més necessitats. Per això la Carme ha estat destinada a compartir la seva vida en una nova comunitat, aquest cop a Valle de Santiago (Mèxic). Allà podrà continuar la seva missió, integrant-se en el treball que ja estan fent les seves germanes amb la població local dins l'àmbit de l'educació no formal.