El bisbe de Lleida, Mons. Salvador Giménez, ha nomenat Mn. Josep Antoni Ginestà, Mn. Antonio Anglés i Mn. Joaquim Vicent Blas Pastor nous membres del Consell Presbiteral pel proper quinquenni.

Adjuntem nomenaments.