La il·lusió del germà Alipio José era la de ser missioner, deixar pàtria i amics, i a passar l'Atlàntic. Estava destinat per l'Uruguai i allí havia de realitzar la seva il·lusió però les seves ànsies missioneres van quedar truncades a causa dels avatars que Espanya vivia pels anys1935-1936. Per als seus contemporanis era un noi simpàtic, alegre, graciós i d'amena xerrada. El temps es passava deliciosament al seu costat i tots buscaven expansionar-se amb les seves opinions i anècdotes.

Podeu llegir la seva biografia.

Més informació sobre els màrtirs maristes, aquí.