Els responsables dels Cicles Formatius del Col·legi Episcopal des de fa un temps venen actualitzant la seva pàgina a Faceboook.

Ara en ella presenten el Projecte d'instal·lacions (electricitat, aigua, gas) que és un part fonamental en

la que ells han participat més directament en el projecte d'Habitatges socials del Seminari. Podeu veure la informació en aquest enllaç https://www.facebook.com/pages/Projecte-Cicles-Formatius-Collegi-Episcopal-2013/193586014055812?fref=ts

Els agraïm moltíssim la seva voluntària, professional i gran tasca!