Seguint la programació de l'any 2016, l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de la nostra diòcesi, en arribar el dia 30 de juny i fins al 3 de juliol, ha portat a terme l'esperat pelegrinatge a Lourdes.

El pelegrinatge a Lourdes és la fita central del programa anual de l'Hospitalitat.

Al llarg de l'any les activitats que desenvolupem són diverses: Sortida de Pasqua, sortida de Nadal, Eucaristies mensuals cada 11 de mes per aplegar-nos recordant la festa de la Mare de Déu de Lourdes, reunions i xerrades, cursos de formació, la celebració del dia de Lourdes amb Eucaristia i rosari de torxes a la catedral, etc. però sempre l'activitat forta de la nostra Hospitalitat és el pelegrinatge a Lourdes.

En l'Hospitalitat, amb les nostres activitats, tenim com a finalitat entrar i aprofundir en l'esperit fraternal evangèlic; les nostres activitats i accions volen ser una invitació, a tothom, a "tastar", a assaborir i a aprofundir en l'esperit fraternal que atansa el cel i la terra.

Si amb totes les nostres activitats tenim l'esperança i el desig d'aportar els nostres granets de sorra, personals i comunitaris, per fer un món millor, perquè el Regne de Déu es deixi entreveure entre nosaltres mitjançant l'amor fraternal que procurem i desitgem, no hi ha dubte que el pelegrinatge a Lourdes és el "gran" acte nostre.

Anem a Lourdes amb persones amb capacitats físiques, psíquiques, anímiques... i de tot tipus, limitades, i hi anem recolzats per grups de voluntaris, i altres pelegrins, que fan serveis a qui té alguna limitació i la supleixen amb la seva acció generosa.

Però no creguem que només els voluntaris donen un servei als altres, curiosament, d'aquesta generositat cap als que tenen limitacions, ens resulta una "mena de servei" dels més incapacitats cap als que els serveixen perquè, aquests, els qui fan de voluntaris, acaben gaudint de la satisfacció que dóna el fet de servir.

En conjunt, doncs, s'estableix un joiós flux, entre els voluntaris que ajuden i els ajudats, un flux de servei fraternal, en el que tot servim a tots i conformem una gran família a l'empar de la nostra Mare, la Verge, que ens estimula i ajuda a fer-nos cada vegada més semblants al seu Fill gran, Jesús, en submergir-nos en l'amor fraternal que ens envolta, do de Déu, de la Mare i dels altres.

Anar a Lourdes en el pelegrinatge, segons l'hem mostrat, és una gran joia, és la gran ocasió per alimentar-se d'aquest esperit fraternal, per viure'l amb profunditat i per prendre la determinació de traslladar-lo, en la mesura possible a cada un, a la mateixa vida quotidiana per tal d'ajudar, des de la nostra petitesa recolzada en la grandesa de Déu, que és Amor, a fer un món més sant i millor.

A Lourdes, participem de manera voluntària en els actes litúrgics programats: rebem sagraments com la reconciliació, l'eucaristia, la unció dels malats; participem en la processó del Santíssim i benedicció dels malalts, en la processó de torxes; tenim reunions i trobades de reflexió i d'organització; fem actes lúdics com la festa dels malats i la dels voluntaris; tenim fins i tot algun moment, molt poquet, de temps lliure per a activitats més personals siguin espirituals o materials; mengem, xerrem, riem, cantem, dormim, resem... però el fet peculiar que dóna entitat i sentit al nostre pelegrinatge és el "com" procurem fer tot això: amb el més intens esperit fraternal que ens permet "tastar" a Déu que és Amor i anhelar degustar-lo sempre i més.

Ramon Mª Reig Masana