Càritas i Creu Roja rebran 200.000 € per part de la Diputació de Lleida per poder desenvolupar el projecte Suport a l’habitatge per a persones i famílies amb pocs recursos i lluitar contra la pobresa energètica.

Es tracta d’un projecte conjunt entre Creu Roja i les tres Càritas de la província (Lleida, Urgell i Solsona) per atorgar ajuts al lloguer i al pagament dels subministraments de llum, aigua i gas a persones o famílies en situació d’exclusió social que requereixen aquest suport socioeconòmic i personal.

Aquest ha estat un dels projectes que ha sorgit de les reunions de la Taula Assessora del Tercer Sector i Salut a Lleida que convoca la Diputació periòdicament per donar resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.

L’altra iniciativa, que compta amb una aportació de 50.000 euros per part de la corporació, és el programa Respir d’ALLEM, que consisteix a oferir als cuidadors no professionals (pares, germans o altres familiars) de persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament un servei de descans de mínim 24 hores amb pernoctació inclosa.

Els dos projectes es van presentat el 7 de febrer a la corporació en una roda de premsa que va comptar amb la participació del president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé; de la secretària general de Càritas Lleida, Maria José Rosell; del president d’ALLEM, Antoni Mateu, i del president del Banc dels Aliments, Joan Saura. També hi van assistir el director de Càritas Solsona, Josep Vidal i la coordinadora general d’Urgell, Marta Fortuny.

Els ajuts s’atorgaran per un mínim d’un any i un màxim de tres anys per aconseguir l’estabilitat  de la persona o la família.

La secretària general de Càritas Lleida, Maria José Rosell, va explicar que ja s’atorguen ajuts de forma puntual a aquelles famílies que ho necessiten. La diferència amb aquest nou programa que es posa en marxa, que beneficiarà a unes quaranta famílies, és que “oferirem una ajuda més llarga en el temps que permetrà treballar altres aspectes de la vida de la família incidint en la seva integració”.

Els dos projectes es posaran en marxa a partir del mes de març. La corporació destinarà un total de 480.000 € a entitats sense ànim de lucre perquè puguin desenvolupar els seus projectes i activitats aquest 2017.