Creu Roja Lleida i CoDiAR Lleida han signat un conveni de col·laboració per establir plans de treball conjunts per afavorir l’acollida i la integració de sol·licitants de protecció internacional. 

Ambdues entitats es comprometen a coordinar les seves accions per establir sinèrgies conjuntes.

CoDiAR Lleida, farà de mediadora amb les entitats de la Diòcesi de Lleida susceptibles de poder donar resposta concreta en l’acollida de persones refugiades. Un dels punts més destacats d’aquest conveni és el que permetrà gestionar la reserva i posada a disposició d’habitatges propietat del Bisbat per a la segona fase del programa d’acollida a persones refugiades que ve duent a terme Creu Roja Lleida

Cal recordar que aquest programa està estructurat en diverses etapes. La primera és la fase “d’acollida temporal”. En aquest primer nivell, de 6 mesos de durada, la persona o família refugiada resideix en un centre o habitatge gestionat per Creu Roja Lleida, en el qual se li cobreixen les necessitats bàsiques per tal que pugui centrar tots els seus esforços en iniciar un procés d’integració i vinculació amb l’entorn.

La segona fase o “fase d’integració” pretén anar un pas més enllà respecte de l’autonomia del beneficiari: l’objectiu és que ell mateix gestioni el seu dia a dia d’una manera cada vegada menys assistida. Aquesta fase també té una durada de 6 mesos i és aquí on entrarà en funcionament aquest conveni

Val a dir que ja es parteix d’una experiència de col·laboració mútua entre ambdues entitats, que ha permès que actualment 2 famílies refugiades visquin en dos pisos de les Llars del Seminari, de les quals Creu Roja en fa l’acompanyament social.