El Bisbe Salvador va beneir el passat 1 de març a Gimenells un pis assistit per a joves tutelats per la Generalitat i que gestiona la Fundació Obra Tutelar Agrària.

Va ser un acte molt familiar que va comptar amb l’assistència de persones relacionades amb la Fundació com els membres del Patronat, treballadors, beneficiaris, adults extutelats i familiars, així com autoritats del territori.

Vivendes Santa Maria de Gimenells és el nom d’aquest recurs que acull des del passat mes d’octubre a 8 joves d’entre 16 i 18 anys de procedència estrangera i que han arribat sols, procedents de Marroc i Algèria, ja sigui amb patera o amagats en camions. Aquests joves venen amb l’esperança d’una vida millor i quan són identificats pels Mossos d’Esquadra comença tot un protocol i passen a ser tutelats per la Generalitat. Quan tindran 18 anys hauran de buscar els seus recursos per empoderar-se. A les Vivendes Santa Maria de Gimenells els donen les eines per obtenir la integració social plena.

Aquest pis té un caràcter assistencial, educatiu i d’inserció laboral perquè aquests joves aprenguin a ser autònoms  desenvolupant les capacitats suficients per accedir al mercat de treball. Estan aprenent l’idioma, les tasques de la llar i fan tot el procés amb l’acompanyament i la supervisió, les 24 hores del dia, per part d’educadors.

La Fundació Obra Tutelar Agrària, fundada l’any 1928, acull a menors i vetlla per la seva tutela buscant i intentant relacionar-los amb la vida del camp i amb les produccions agràries.