El programa radiofònic De bat a bat al bisbat de Lleida, entrevista a Lluís Casaña, doctor en Història d'Art per parlar de la importància del patrimoni cultural.Podeu veure el vídeo de l'entrevista aquí