El proppassat dia 3 es van reunir a Rosselló per part del Bisbat de Lleida, Mons. Salvador Giménez Valls,Mn. Víctor M. Espinosa Oller, Rector i Secretari General i Canceller, el ...

Sr. Ximo Company Climent, Delegat Diocesà de Patrimoni Artístic i Cultural.

Per part de l’Ajuntament de Rosselló el Sr. Josep Abad Fernández, Alcalde; el Sr. Manel Plana Farran, Regidor de l’Àrea de Relacions Institucionals, Ensenyament i Cultura i el Sr. Fèlix Ruiz Martínez, Secretari de l’Ajuntament de Rosselló.

I per part de la Direcció General del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Elsa Ibar Torras, arquitecta i Subdirectora General i la Sra. Elena Berlat i Calvet, Arquitecta i Cap de Servei de Patrimoni Arquitectònic.

En la dita reunió es van tractar els següents punts:

1. Es va fer un repàs a la situació en què es troba l’església de Rosselló. En aquest sentit es va assenyalar que per part de l’empresa de Lleida B. Biosca s’estan acabant les tasques de desenrunament de la part afectada.

Tothom defensà, valorà i agraí l’actitud i les accions dutes a terme per l’Ajuntament de Rosselló, especialment pel que fa a la seva arquitecta municipal.

2. S’informà que l’arquitecte Miquel Àngel Sala Mateus, de Barcelona, expert en càlcul d’estructures està treballant en l’elaboració d’un informe sobre l’estat actual de conservació de l’església i el presentarà aviat.

3. S’acordà la creació d’una Comissió tècnica de seguiment de tots els passos a donar a partir d’ara, formada per.

- L’alcalde de Rosselló

- El rector de la Parròquia de Rosselló

- L’arquitecte de Rosselló

- L’arquitecte que designi la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat

- L’arquitecte que designi la Diputació de Lleida

- El delegat de Patrimoni Artístic i Cultural del Bisbat de Lleida.

4. Es manifestà l’acord que totes les entitats esmentades estan disposades a col·laborar econòmicament i amb recursos humans en la recuperació del temple.

5. Es decidí treballar en equip i sense cap alarma social indeguda. S’ha actuat bé. No hi ha hagut cap persona afectada i els danys materials són recuperables.

La reunió finalitzà a les 14’20 h

Ximo Company.