La Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom presenta la memòria de l’any passat on es recullen els objectius, el què s’ha fet i els projectes de futur de les Llars del Seminari.

L’any 2016, la Fundació va acompanyar 16 famílies (26 adults i 20 menors). Un dels projectes per aquest serà posar en marxa una iniciativa laboral per donar feina a alguna família de les Llars. Un altre dels objectius d’enguany és ocupar els 19 habitatges.

Podeu consultar la memòria en el següent link, així com un resum.