La primera fornada de guies Catalonia Sacra ja és una realitat. El divendres 28 de març va acabar a Tarragona el segon curs de formació de guies. L'objectiu d'aquest programa de formació és donar eines als guies turístics per tal d'oferir una visita rigorosa on es mostri tant el valor i la singularitat artística com el sentit original dels temples, la seva raó de ser i la seva lògica al servei de la comunitat cristiana. Aquest curs les sessions de formació s’han realitzat alsBisbats de Lleida, Girona i Tarragona, i les sessions territorials s'han realitzat a Vic, la Seu d'Urgell i Barcelona.

Tal com s'havia prefixat, els 27 alumnes que han completat el Programa bianual de Formació, si ho desitgen podran passar a formar part de la borsa de guies de Catalonia Sacra.

A partir d'aquesta borsa, Catalonia Sacra podrà comptar amb guies formats per a poder participar les diferents activitats que es programen o se sol·liciten.

El mes d’octubre s’iniciarà un nou curs de formació, del qual se’n comunicarà el programa i els indrets on s’impartiran les sessions, i se n’obriran les inscripcions el pròxim mes de juny.