Donat l’interès suscitat en alguns mitjans de comunicació per la circular que fou  enviada el matí de dimecres dia 3, pel Departament de Patrimoni Immobiliari de la Diòcesi als rectors de les parròquies, la posem a l’abast de

qualsevol persona interessada.

En la dita nota es recorda als rectors el que ja s’havia determinat feia temps, respecte a la necessitat de vetllar especialment i de manera preventiva, per l’estat dels teulats de les esglésies, ermites i cases parroquials.

Ara, en la circular es fa una doble proposta per dur a terme aquestes revisions anuals de l’estat de les teulades, o bé que les faci la mateixa parròquia o bé que les confiï als tècnics encarregats del Bisbat.

També se suggereix que es demani la col·laboració de persones seglars de cada parròquia per col·laborar juntament amb els rectors de les parròquies, en aquesta tasca de vetllar per la conservació del patrimoni.

Podeu veure la circular en el document adjunt.