En acabar el curs, al vespre del dia 1 de juliol de 2013, es va celebrar la segona trobada d’acollidors de promesos, tal com s’havia demanat al finalitzar la del curs passat. La trobada parteix del convenciment que El que Déu vol és el que la humanitat necessita per ser-ho, donat que Ell sempre vol la nostra felicitat.

El tema elegit per centrar la trobada va ser El pla de Déu sobre el matrimoni i com el vivim nosaltres, encarregant-se de desenvolupar-lo Joan Morell Tarragó, mestre i llicenciat en Ciències Religioses.

Després de l’exposició hi va haver un profund col·loqui reflexionant sobre la realitat de la vivència dels matrimonis d’avui en la nostra societat i la necessitat de tenir present dins d’ells a Déu que és l’Amor. Es veié la impossibilitat de viure segons els plans de Déu si no es fonamenta la vida de la parella en l’amor i la comunicació, la confiança, la fidelitat i la capacitat de perdonar i demanar perdó que el fan realitat. Els assistents van estar esbrinant els fets més habituals que condueixen al trencament dels matrimonis, copsant que, ja des d’un principi, en molts d’ells no havia hagut amor. També es van veure les dificultats que, al llarg de la vida, poden distanciar ambdós membres del matrimoni fent-los evolucionar per camins totalment separats, portant-los a la incomunicació i posterior abandó.

De totes maneres, s’ha de tenir molt present que, sense judicar cap persona concreta, però sí copsant la realitat de desamor que hi ha en els fets, no s’ha de caure en la temptació de justificar les situacions que vivim com a naturals i fruits de sentiments que poden confondre les persones. Si estem convençuts que Déu va crear el matrimoni des del començament de la humanitat per tal de cercar el bé de la persona per ser el que necessita per viure l’amor, hem de tenir aquesta idea com a guia que ens permeti orientar-nos en l’anàlisi dels trencaments actuals, sense caure en considerar que com és quelcom que sovint passa és perquè deu de ser així.

Delegació Diocesana de Família i Vida