La Congregació de Dominiques de l’Anunciata, fundada per Sant Francesc Coll l’any 1856, exerceix la missió evangelitzadora a Lleida des de l’any 1860. Aquest és el segon dels articles preparats des de la Delegació diocesana de Missions, per explicar-nos la tasca que es fa des dels equips de pastoral dels col·legis de Lleida.

Des de la força profètica del carisma de Sant Domènec i del seu Fundador, que centraren la seva vida en la contemplació i l’anunci de la Bona Nova, les Dominiques de l’Anunciata renoven el seu dinamisme apostòlic en diversos camps de missió: Educativa, “Ad gentes”, Parroquial, Sanitària, Cases d’Espiritualitat i d’Acolliment.

Si bé la Congregació fa evident el seu esperit missioner en tota l’activitat apostòlica arreu dels quatre continents on és present, fent-se ressò del desig del P. Coll que s’expandís arreu del món, i procurant atenció a les necessitats de la humanitat, se’n destaca el de caràcter prioritari en els països de més recent fundació, dintre de la pastoral, de la sanitat, de l’educació i animació rural.

El primer continent a rebre la mirada d’expansió fou l’americà, seguit de l’africà i de l’asiàtic. Fou el país d’Argentina, l’any 1909, el privilegiat d’Amèrica del Sur on s’establí la primera comunitat de dominiques de l’Anunciata, seguit de l’Uruguai, Perú, Xile, Brasil i Paraguai, i que en l’actualitat s’hi conten un total de 27 comunitats. Amèrica Central amb El Salvador i Nicaragua, l’any 1949, seguits de Guatemala, Costa Rica i Mèxic, essent 18 el nombre de comunitats.

Al continent africà s’establí la primera comunitat al país de Rwanda l’any 1969. A continuació es feren fundacions a Costa d’Ivori, Cameroun i Benin. Són 11 les comunitats distribuïdes en aquests països.

L’any 1988 es féu la primera fundació al continent asiàtic, a Manila, la capital de Filipines, i en l’actualitat hi ha establertes 3 comunitats en el país. Cal fer una menció especial del darrer esdeveniment, molt gratificant per tota la Congregació, de la recent fundació al Vietnam amb data 12 de setembre d’aquest any 2013. Quatres Germanes formen la comunitat: una mexicana, una filipina i dues vietnamites. També compten amb un grup d’aspirants a la vida religiosa.

Totes les comunitats esmentades són plurinacionals, ja que estan formades per Germanes de diferents cultures i països que tenen viva consciència de la seva responsabilitat en la difusió de l’Evangeli en el lloc on són assignades.

La responsabilitat en els diversos camps de tota l’activitat missionera (sanitària, educació, formació a diferents col·lectius, administració, obres socials...) recau normalment en les Germanes de la Congregació, però el treball es fa conjuntament amb personal del mateix país. També es compta amb l’ajuda d’infermeres i voluntaris que col·laboren en els diversos camps de la missió per temps determinats en cada cas. La noia lleidatana Anna Escur féu una estada a Ruli (Rwanda) dintre de l’any 2007, que plasmà en un calendari editat aquí a Lleida, i posteriorment féu un voluntariat d’11 mesos a l’hospital de la nostra missió de Djunang, del Cameroun.

En els centres FEDAC (Fundació Privada Educativa Dominiques Anunciata Pare Coll) es contribueix en el camp missioner d’acord amb el seu Projecte Educatiu, on es programen les campanyes solidàries amb les seves particularitats. També s’hi col·labora amb beques, apadrinaments... i, amb casos o circumstàncies d’extrema necessitat, la solidaritat s’hi fa ben evident. Lògicament, les aportacions econòmiques es distribueixen a través dels compromisos missioners que tenen contrets les Províncies religioses de la Congregació.

Les perspectives de futur són plenes d’esperança. La projecció missionera de grans dimensions que s’hi va fent fa preveure la seguretat de la continuïtat missionera, malgrat que es pugui veure truncada per algun fet o situació inesperada. És molt gratificant la formació massiva a col·lectius d’infants i joves en el camp de l’educació integral i evangelitzadora, d’atenció molt acurada i especialitzada en el camp sanitari, d’ajuda i formació de dones en el camp rural i domèstic, i tantes altres que es podrien anar especificant.