El passat dijous, dia 1 de desembre, amb la Conferència del Bisbe de Lleida, Mons. Salvador Giménez, es va donar per tancat el segon cicle de Conferències sobre Matrimoni i Dret Canònic, que durant dos cursos ha organitzat...

el Departament de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'IEI en col·laboració amb el Bisbat de Lleida i Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida.

 La conferència de Mons. Giménez Valls, portava per títol "El Matrimoni en la Societat d'Avui". La presentació del ponent va ser a càrrec de la Sra. Montserrat Macià, Directora de l'IEI i de la Sra. Rosa Pujol, vicepresidenta de l'IEI.

La conferència volia donar conclusió al Cicle, reflexionant sobre la visió, per part de l'Església, de la realitat de la institució matrimonial, amb les dificultats i les llums que es donen a la nostra societat actual. El Bisbe Salvador va recordar el sentit sagramental del matrimoni pels catòlics, fent un repàs a què es diu d'ell en la Paraula de Déu, i els principals documents doctrinals després del Concili Vaticà II (Codi de Dret Canònic, Familiaris Consortio, Catecisme de l'Església Catòlica, Evangelii Gaudium...), fins a les darreres aportacions del Papa Francesc, especialment en l'exhortació apostòlica postsinodal Amoris Laeticia.

Conclogué la seva aportació en la necessitat de què els clergues i els laics, acompanyin sempre en el discerniment a les parelles que tenen la voluntat de contraure matrimoni canònic, i també discernir, acompanyar i integrar a les persones que estan immerses en situacions familiars complicades.

La conferència es va tancar amb unes paraules de l'organitzador del Cicle, l'advocat Sr. Xavier Palau, que destacar l'interès que en conjunt ha suscitat aquesta temàtica, deixant oberta la possibilitat de continuar, en un futur, la divulgació d'aquesta temàtica.