Al caure la festa dels patrons de Vida Creixent en diumenge, es va avançar la seva celebració el dissabte dia 1 de febrer.

Entre 80 i 90 membres de Vida Creixent ens vàrem trobar a la Casa de l’Església (Acadèmia Mariana). A les 10,30 va començar la trobada amb una oració dirigida per mossèn Xavier Batista i a continuació Mn. Antoni Agelet ens va parlar sobre “Els nostres patrons, segons l’Evangeli”. Simeó home just i fidel, que agraeix a Déu haver-li permès arribar a veure l’avinguda del Salvador i Anna, dona contemplativa i anunciadora del que els seus ulls havien vist aquell dia. Després hi va haver una assemblea i una missa, concelebrada per mossèn Xavier Batista i els altres consiliaris de Vida Creixent.

La festa continuar amb un dinar de germanor i amb la intervenció del nostre president, Xavier Pelegrí. Els diversos grups de V.C. dels pobles i ciutat van aportar noticies sobre la seva actuació. Alguns membres es van entretenir aportant diverses actuacions artístiques.