El bisbe Salvador inaugurarà dissabte 17 de setembre a les 11 hores la restauració de la portada sud de l’antiga església de Sant Martí de Lleida. El Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) de la Universitat de Lleida ha portat a terme aquesta millora amb un pressupost de 19.000 euros.

Aquesta portada, de pedra sorrenca i procedent de l’antiga església del Tormillo, presentava un deteriorament natural característic d'aquest tipus de pedra sedimentaria que ocasionava diversos despreniments que perjudicaven greument la integritat estètica i, sovint, estructural del monument.

Davant aquesta problemàtica, la delegació de Patrimoni Artístic i Cultural del Bisbat de Lleida va encarregar un estudi, realitzat pel restaurador del Centre d'Art d'Època Modern (CAEM) Miquel Àngel Herrero, que proposà una intervenció de consolidació de tots els carreus i motllures de la portada.

La restauració, efectuada entre juny del 2015 i maig del 2016 amb prolongades aturades per problemes climatològics l'ha dirigit el CAEM amb la supervisió del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat amb un pressupost total d'uns 19.000€, dels quals, 11.400 els ha aportat el Bisbat i la parròquia i 7.600 €, el Departament de Cultura de la Generalitat a través d'una línia de subvenció.