Producció
COPE Lleida
Data publicació: 
02/11/2014

Glossa del Bisbe Joan i entrevista amb la Sra Montserrat Claveria, responsable voluntaria del area de comunicació i sensibilització de Caritas Lleida, amb motiu de la prsentació de la Campanya institucional pel cursos del 2014 al 2017

Glossa de nuestro Obispo Joan Piris i entrevista con la Sra Montserrat Claveria, responsable voluntaria del area de comunicación i sensibilización de Caritas Lleida, con motivo de la presentación de la campaña institucional para los cursos del 2014 al 2017.

Fitxer audio: