Producció
COPE Lleida
Data publicació: 
05/10/2014

A mes de la Glossa del nostre Bisbe com cada Diumenge, parlem amb el pare Joaquin Recasens Guardià del convent dels Franciscans de Lleida. El motiu; la cel-lebració dels 800 anys del pas de Sant Francesc per Lleida.

Ademas de la Glossa de nuestro Obispo como cada Domingo,
Hablamos hoy con el padre Joaquim Recasens Guardian del convento de los padres Franciscanos de Lleida; El motivo los 800 años del paso de San Francisco por Lleida.

Fitxer audio: