‘El Pas de la Somereta’ tindrà caps de varals nous per les processons de Setmana Santa

‘El Pas de la Somereta’, imatge de la fugida a Egipte, que participa en les processons de la Setmana Santa de Lleida, estrenarà Diumenge de Rams a Pardinyes els caps dels varals. Aquests quatre varals del davant del pas el duen a les espatlles 60 portants de la imatge.

Cadascuna de les vares acaba amb un cap de fusta tallada per Felix Barrachina, les quals representen quatre imatges d’Àngels Custodis, segons es va donar a conèixer durant l’assemblea de l’Associació Cultural de la Sagrada Família i Sant Cristòfol, celebrada el 28 d’octubre.

En el decurs de l’assemblea, es va aprovar per unanimitat l’estat de comptes de l’exercici passat i el mateix pressupost per destinar-ho a les activitats d’aquest any.

També es va informar que en aquests moments hi ha 160 confrares, 70 dels quals són portants del pas, encara que es va posar de manifest que es necessitarien alguns portants més per a fer el relleu, durant els trajectes de les processons.

Finalment, es va acordar que els assaigs pels carrers de Pardinyes s’iniciaran el 20 de febrer, a les 20.30 hores.

La reunió va acabar amb un tast de castanyes, per celebrar la tradicional festa de tots Sants.