Foto Rectangle: 

Cada tercer dilluns de mes, els sacerdots de la nostra diòcesi es troben per passar un matí de formació i pregaria. És una tradició que el mes d'octubre la dediquen a la Missió. Per aquest motiu, vàrem convidar el sacerdot José María Rojo, per acompanyar aquest moment de recés. José María Rojo és actualment president del IEME, Institut Espanyol de Missions Estrangeres. Ha estat designat en aquest càrrec un cop va tornar a Madrid, després de 38 anys en Missió a Perú. Durant aquells anys de vida missionera en aquell país, va tenir la possibilitat d'acompanyar diverses parròquies en quatre zones diferents.

En la trobada amb el sacerdot, José María Rojo va oferir una ponència on animava als sacerdots lleidatans a buscar noves formes d'evangelització, adequades al moment social que estem vivint. La seva exposició va estar basada en l'Evangeli i l'exhortació del Sant Pare ‘Evangelii Gaudium’.

Va fer èmfasi en la idea que els cristians no poden restar tancats dins dels temples, sinó en la necessitat que surtin al carrer i es trobin amb les persones per comunicar la Bona Nova de l'Evangeli. Això només es pot donar en la relació personal amb l'altre, sortint a la trobada amb l'altre. L'actitud en la trobada amb l'altre és l'acollida de l'altre, des de la misericòrdia.

Més enllà de viure aquest procés com una acció individual, el sacerdot José María Rojo va destacar la necessitat que aquest sigui un procés comunitari. Per tant, la necessitat que existeixi una conversió pastoral, on el motor sigui la determinació d'atansar-se a les perifèries existencials, és a dir, a la recerca de la persona, fent una opció preferencial pels pobres.